14. 5. 2014

Rada LK na svém úterním zasedání schválila Nařízení Libereckého kraje, kterým jsou zřizovány přírodní památky Meandry Ploučnice u Mimoně a Niva Ploučnice u Žizníkova včetně ochranných pásem.

V obou případech se jedná o praktické naplnění jednotlivých cílů projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Libereckém kraji – 2. část“. „Území těchto přírodních památek tvoří součást Evropsky významné lokality Horní Ploučnice. Dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, jsou pro obě území určeny formy ochrany právě vyhlášením přírodní památky,“ uvedl náměstek pro životní prostředí a zemědělství Josef Jadrný.

Přírodní památka Meandry Ploučnice u Mimoně se nachází podél toku Ploučnice v úseku pod Mimoní. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organismů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 49,3 ha.

Přírodní památka Niva Ploučnice u Žizníkova se nachází podél toku Ploučnice v úseku před Českou Lípou. Předmětem ochrany je meandrující neregulovaný tok Ploučnice s navazujícím komplexem mokřadů a populace vzácných druhů organismů na tato přírodní stanoviště vázané, zejména populace vážky klínatky rohaté, motýlů modráska bahenního, modráska očkovaného a ohniváčka černočárého, dále lososa obecného a vydry říční. Zřízením přírodní památky je splněn závazek vůči Evropské unii zajistit ochranu této evropsky významné lokality. Celková výměra památky činí 77,85 ha.

Převzato z krajských stránek náměstka hejtmana Josefa Jadrného, vyšlo 14. května 2014.