17. 8. 2017

Liberecký kraj sužují exekuce – s téměř 12 % obyvatel v exekuci je třetím nejpostiženějším krajem v republice a celkem se zde vymáhá skoro 15 miliard korun. Jde o jeden z nejzávažnějších celospolečenských sociálních problémů v ČR. Zelení proto přichází s řešením – chtějí zastavit současnou praxi exekucí. Chtějí omezit výši smluvních úroků z prodlení a odměny exekutorům. Zároveň navrhují sjednotit mnohdy roztříštěná exekuční řízení proti jednotlivým dlužníkům vždy pod jednoho exekutora a omezit je teritoriální příslušností. Chtějí také připravit jednorázové odpuštění poplatků z prodlení a úroků u pohledávek státu, krajů nebo obcí.

„Exekuce v dnešní podobě jsou byznysem, který ničí lidské životy. Chceme zmírnit podmínky oddlužení a změnit exekutorskou praxi, protože důstojný život každého, byť chybujícího člověka, není zásluhová věc, ale základní lidské právo,“ uvedla Věra Nováková, lídryně Zelených v Libereckém kraji, advokátka a bývalá státní zástupkyně.

„Vstup do aktivní politiky chápu jako logický krok, pokračování ve snaze o spravedlivější svět, jen jinými prostředky. Ráda bych navázala na předchozí profesní zkušenost, která mi dala nahlédnout do systému zevnitř, poznat jeho nedostatky a nespravedlnosti. Rozhodla jsem se pro Zelené, protože jsou pro mě jedinou věrohodnou stranou, která vnímá politiku jako odpovědnost, a to i ve vztahu k budoucím generacím,“ uvedla Nováková.

V ČR bylo v roce 2016 vedeno celkem zhruba 4,5 milionu exekucí proti 834 tisícům dlužníků z řad fyzických osob. Zároveň neustále narůstá počet občanů s vícečetnými exekucemi. Ohromné množství zejména vícečetných exekucí s sebou nese celou řadu problémů, které se dotýkají celé společnosti, a které by měla ČR aktivně a radikálně řešit. Na současném systému exekucí vydělávají zejména někteří exekutoři, advokátní kanceláře a lichváři. Tratí naopak věřitelé, dlužníci a stát.

Zelení představili svůj program, který má tři základní pilíře: moderní stát, čistá příroda, jistoty a bezpečí. Více naleznete na www.zeleni.cz.