14. 5. 2014

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 13. května 2014 zrušila usnesení, které schvalovalo „Záměr změn v segmentu školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných Libereckým krajem“. Materiál čeká přepracování, původní verze mimo jiné počítala se zánikem domova mládeže v Zeyerově ulici.

„Rozhodli jsme, že budeme revokovat dubnové usnesení. Informování veřejnosti o schválení záměru radou vyvolalo vzrušené reakce, které vyvrcholily na zastupitelstvu. Na základě následně probíhajících jednání vyšly najevo nové skutečnosti, které posunují situaci jiným směrem, což povede k přepracování původně schváleného materiálu,“ vysvětluje krok členka Rady Libereckého kraje pro resort školství, mládeže a zaměstnanosti Alena Losová.

Liberecký kraj bude opětovně posuzovat nabídku Technické univerzity v Liberci na využití a případnou koupi areálu kolejí ve Vesci. Bude ji porovnávat s nově předloženou nabídkou od Statutárního města Liberec, která nebyla v době přípravy první verze materiálu známa a která obsahuje návrh na převzetí sídla domova mládeže Zeyerova ulice do vlastnictví kraje. Právě řešení týkající se DM Zeyerova, kdy záměr původně počítal s jeho zánikem jako samostatného zařízení, následným sloučením se Střední školou strojní, stavební a dopravní v Liberci a s přestěhováním ubytovaných do volných kapacit domova mládeže v Truhlářské a kolejí ve Vesci, zvedlo vlnu emocí.

„Znamená to, že přepracovaný záměr bude řešit případné změny v ubytovacích kapacitách až od 1. 9. 2015. Vznikne ve spolupráci s pracovní skupinou, jejíž členy budou také ředitelé dvou libereckých domovů mládeže – v Zeyerově ulici a Truhlářské ulici a ředitel internátu Střední odborné školy v Liberci. Výsledná podoba záměru bude reflektovat zájmy všech zainteresovaných stran a projde opětovným procesem schvalování orgány kraje, “ dodává radní Losová.

převzato z krajských stránek radní Aleny Losové, vyšlo 14. května 2014